Contact

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REABILITARE MEDICALĂ
asociația medicilor de
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE

Misiune și viziune

SRRM este organizația profesională a medicilor de Medicină Fizică și de Reabilitare (MFR) din România care promovează sănătatea, funcţionarea, incluziunea socială și calitatea vieții persoanelor cu dizabilități generate de diferite condiții de sănătate. În acest sens, SRRM sprijină practica profesională a medicilor, dar și educația, cercetarea și inovarea în domeniul MFR.

Obiective

  • Promovarea unor modele de bună practică în diverse patologii prin aplicarea miijloacelor specifice Medicinii Fizice şi de Reabilitare.
  • Asigurarea unor oportunități educaționale și de formare profesională a medicilor prin metode de educație medicală continuă în vederea deprinderii metodelor de diagnosticare, evaluare clinică şi funcţională și a managementului terapeutic al persoanelor cu dizabilități.
  • Încurajarea cooperării cu alte specialități medicale, precum și cu profesii conexe actului medical care fac parte din echipa multidisciplinară implicată în Reabilitarea Medicală.
  • Sprijinirea cercetării și a translatării cunoștințelor în practica clinică, pentru a aplica cele mai bune practici și a oferi argumente credibile în scopul finanțării corecte a asistenței medicale de specialitate.
  • Promovarea organizării de servicii de reabilitare adecvate la toate nivelurile sistemului de sănătate precum și în comunitate.
  • Colaborarea cu organizațiile medicale și paramedicale, organizațiile de pacienți și de voluntariat cu scopul de a promova aceste obiective.
  • Colaborarea cu decidenții politici în vederea elaborării de politici publice care să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate și sociale.
  • Colaborarea cu organismele internaționale pentru o dezvoltare continuă și unitară a specialității.

 

Parteneri


Media