Contact

Societatea Română de Reabilitare Medicală

Propuneri SRRM pentru Proiectul de Hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru 2018 – 2019

Societatea Romana de Reabilitare Medicala, societate profesionala a medicilor de specialitate Medicina Fizica si de Reabilitare, impreuna cu Comisia consultativa de Medicina Fizica si de Reabilitare a Ministerului Sanatatii au fost mandatate sa inainteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate urmatoarele propuneri pentru Proiectul de HOTARARE pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019:

  1. Readucem ca si in alti ani in atentia autorilor Proiectului de Hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru faptul ca specialitatea de Medicina Fizica si de Reabilitare este o specialitate clinica la fel ca toate celelalte specialitati clinice. Din acest motiv va solicitam cuprinderea sa in acelasi capitol al proiectului de Hotarare si anume Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si decontarea serviciilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate Medicina Fizica si de Reabilitare prin plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte.
  2. Consideram ca nu exista nicio justificare pentru a suporta contravaloarea serviciilor de acupunctura din fondul aferent asistentei medicale de medicina fizica si de reabilitare. Mentionam ca acupunctura nici macar nu face parte din curicula de pregatire in specialitatea de Medicina Fizica si de Reabilitare ci este o competenta pe care o fac medici de diferite specialitati. Mai mult, credem ca e evident chiar si pentru cineva fara pregatire medicala ca zece zile de acupunctura decontate de CAS pentru ca esti constipat, pentru ca ai migrene sau pentru ejaculare precoce n-au nicio legatura cu reabilitarea medical.
  3. Solicitam ca la capitolul B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA ACORDATE IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE sa se reintroduca dupa paragraful 1.8.1 textul care sa precizeze ca: Serviciile de kinetoterapie se acorda conform unui plan recomandat de medicul de Medicina Fizica si de Reabilitare prin scrisoare medicala. Acest text, extrem de important pentru decontarea serviciilor conexe actului medical, a fost prezent in paragraful 1.7.2 HG 161.2016-Contract cadru 2016-2017.
  4. La SECTIUNEA a 4-a Obligatiile si drepturile spitalelor Art. 92 (1) aa) apare textul: 1. formularelor cu regim special unice pe tara - bilet de trimitere catre unitatile sanitare de recuperare medicala/recuperare, medicina fizica si de reabilitare cu paturi in vederea internarii sau in ambulatoriu... Mentionam ca nu se intelege la ce formular cu regim special unic pe tara se face referire, in prezent neexistand un ”bilet de trimitere catre unitatile sanitare de recuperare medicala/recuperare, medicina fizica si de reabilitare cu paturi in vederea internarii sau in ambulatoriu”. Pe de alta parte nu vedem nici necesitatea introducerii in viitor a unui asemenea formular.
  5. La SECTIUNEA a 3-a Obligatiile si drepturile furnizorilor de servicii medicale, Art. 141, punctele k) si m), referitor la obligatia eliberarii prescriptiei medicale electronice la externare, va informam ca medicul de specialitate Medicina Fizica si de Reabilitare are in afara medicamentelor si alte instrumente specifice cu care intervine asupra starii de sanatate a pacientului, spre exemplu: continuarea programului de kinetoterapie invatat in spital, efectuarea unei cure balneare intr-o statiune balneoclimaterica, etc. Va rugam sa luati in considerare ca evidentierea acestor recomandari specifice specialitatii noastre in scrisoarea medicala eliberata la externare trebuie echivalata cu eliberarea prescriptiei medicale electronice la externare, pentru ca in multe cazuri nu mai este nevoie si de administrarea de medicamente.

Parteneri

Media